Com pot afectar-te?

– Arítmies que poden desembocar en infarts                – Deshidratació.

– Intestí irritable i megacòlon                                              – Reflux gastroesofàgic.

– Hèrnia hiatal                                                                         – Caries dentals.

– Pèrdua de massa òssia.                                                      – Perforació esofàgica.

– Trencaments gàstric                                                           – Pancreatitis