Com prevenir aquesta enfermetat?

La prevenció de la bulímia ha de realitzar-se amb un enfocament multidisciplinari.

A nivell familiar convé insistir que les famílies segueixin una dieta equilibrada, com la mediterrània, i que s’eviti l’obsessió per la dieta, el pes o la imatge corporal.

D’altra banda, és recomanable que no hi hagi una protecció excessiva dels pares sobre els fills. Això facilitarà l’autonomia de l’adolescent i que aquest sigui capaç de resoldre problemes i prendre les seves pròpies decisions.

Finalment, des de l’escola es pot educar els nens sobre alimentació i nutrició així com fomentar l’autoestima, les habilitats socials i comunicatives.