Quines en poden ser les causes?

L’origen d’aquesta enfermetat inclou factors biològics, psicològis i socials i que son aquests els que desvirtuen la visió del malalt i tenen una gran por a engreixar-se. És per aquesta raó, que la persona que està patint aquesta enfermetat, sempre està molt preocupada per el seu pes però tot i així no pot reprimir les seves ànsies de voler menjar.

Els bulímics son persones que no es troben bé ni amb ells mateixos, i ja no només físicament, sinó que no es valoren.

S’arriba a creure que la bulimia pot ser manifestada per no haver realitzat anteriorment dietes sense cap tipus de control mèdic.

La limitació dels aliments imposada pel propi malalt el porta a un fort estat d’ansietat i de la necessitat patològica d’ingerir grans quantitats d’aliments, que posteriorment seran extrets. Quan no aconsegueixen aprimar-se tant com ells volen, els pot arribar a causar frustració.